SERVICII - ISCIR

Ce înseamnă ISCIR?
N.R. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor

Iscir este o instituție publică din România, responsabilă cu supravegherea și controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor aferente acestora, în scopul prevenirii accidentelor și a protecției vieții și sănătății oamenilor, precum și a mediului înconjurător. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor are ca obiectiv principal garantarea securității în utilizarea cazanelor și a altor echipamente sub presiune prin aplicarea standardelor de siguranță.

 

De ce trebuie făcute?

Inspectoii ISCIR verifică conformitatea cu normele și standardele tehnice aplicabile, calitatea materialelor folosite, buna funcționare și siguranța operațiunilor. De asemenea, aceștia verifică dacă există riscuri de explozie, incendiu sau alte situații de urgență și dacă sunt luate măsuri pentru prevenirea acestora.

ISCIR emite certificate de conformitate pentru instalațiile și echipamentele verificate, care atestă că acestea sunt conforme cu standardele și normele în vigoare și pot fi folosite în siguranță. Aceste certificate sunt necesare pentru a obține autorizații și permise de funcționare, iar nerespectarea lor poate duce la sancțiuni și amenzi.

 

Cine le poate face?

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor (ISCIR) este organismul abilitat să efectueze verificarea tehnică a cazanelor și a altor instalații sub presiune. Aceste verificări trebuie efectuate de către personal specializat și autorizat de către ISCIR, care are competența și experiența necesară pentru a efectua această activitate în mod corespunzător și în condiții de siguranță.

ssm
PROCESUL

CARE SUNT PAȘII?

Identificarea
echipamentului

În primul rând, este necesar să se identifice echipamentul care trebuie verificat. Acesta poate fi orice tip de instalație, utilaj sau echipament care are nevoie de verificare conform cerințelor de securitate.

 

Verificarea
echipamentului

În acest pas, specialistul ISCiR va verifica echipamentul conform standardelor și procedurilor de securitate. Această verificare poate include inspecții vizuale, teste de funcționare, măsurători și alte tipuri de evaluări.

 

Planificarea
verificării

După identificarea echipamentului, trebuie planificată verificarea acestuia. Acest lucru poate implica stabilirea unui program de verificare periodică sau a unui program de verificare inițială pentru un nou echipament.

 

Eliberarea
certificatului

După finalizarea verificării, ISCiR va emite un certificat care atestă că echipamentul a fost verificat și este în conformitate cu cerințele de securitate. Acest certificat este important pentru ca echipamentul să fie utilizat în siguranță și pentru a fi în conformitate cu cerințele legale.

NECLARITĂȚI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Toate cazanele, aparatele sub presiune și instalațiile conexe trebuie să fie verificate de către ISCR. Acest lucru se aplică atât pentru proprietarii de afaceri, cât și pentru proprietarii de imobile rezidențiale cu astfel de echipamente.

În timpul inspecțiilor, se verifică dacă echipamentele respectă toate standardele de siguranță și performanță. Se vor verifica, de asemenea, documentele de înregistrare, precum și întreținerea și revizia periodică a echipamentelor.

Apăsați butonul de contact alăturat și solicitați telefonic, prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact o verificare.

Dacă se găsesc probleme sau nereguli în timpul inspecțiilor, proprietarul echipamentului este notificat și i se cere să remedieze problemele într-un anumit interval de timp. După remedierea problemelor, se va face o nouă verificare pentru a se asigura că echipamentul respectă standardele de siguranță și performanță.

Nu ați găsit răspunsul căutat?

Ne puteți contacta și vă vom răspunde cu drag tuturor întrebărilor!

TESTIMONIALE

CLIENȚI MULȚUMIȚI