SERVICII - SSM

Ce înseamnă SSM?
N.R. Sănătatea și securitatea muncii

Protecția muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

De ce trebuie făcute?

În România, măsurile de protecția muncii sunt reglementate prin Legea securității și sănătății în muncă și a normelor de aplicare a acesteia, norme de protecția muncii și instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă.

 

Toate societățile comerciale sunt obligate să asigure angajaților lor condițiile necesare impuse de lege cu privire la Protecția Muncii. În cazul în care societățile nu dețin toată documentația necesară, iar angajații nu sunt instruiți specific cu privire la activitatea pe care o depun, angajatorul riscă să fie amendat.

 

Cine le poate face?

Serviciile de protecția muncii pot fi realizate în cadrul unei societăți comerciale fie de către un angajat certificat în acest sens, fie de către un serviciu extern de protecția muncii, abilitat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.​

ssm
PROCESUL PENTRU SSM

CARE SUNT PAȘII?

Evaluarea
riscurilor

Primul pas în procesul de securitate și sănătate în muncă este evaluarea riscurilor. Acesta implică identificarea tuturor riscurilor asociate cu munca, cum ar fi riscuri legate de echipamente, substanțe periculoase, ergonomie, factori de mediu etc. Aceste riscuri trebuie apoi evaluat și clasificate pentru a stabili nivelul de prioritate.

Implementarea măsurilor preventive

După ce au fost planificate măsurile preventive, acestea trebuie implementate în practică. Acest lucru implică instruirea angajaților și furnizarea de echipamente de protecție personală adecvate pentru a asigura conformitatea cu măsurile preventive stabilite.

 

 

Planificarea măsurilor preventive

Odată identificate riscurile, următorul pas este să planificăm măsurile preventive. Aceste măsuri trebuie să fie adaptate la riscurile specifice identificate în etapa anterioară și trebuie să includă planuri de acțiune pentru prevenirea sau minimizarea riscurilor, precum și pentru protecția angajaților împotriva accidentelor și bolilor profesionale.

Monitorizarea și revizuirea regulată

Ultimul pas este monitorizarea și revizuirea regulată a măsurilor preventive implementate. Aceasta implică urmărirea riscurilor și a accidentelor de muncă, precum și evaluarea eficacității măsurilor preventive. Dacă este necesar, se vor face ajustări pentru a asigura o securitate și o sănătate optimă în mediul de lucru.

NECLARITĂȚI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

O listă cu angajații și un spațiu interior unde putem realiza testarea.

Acest tip de serviciu se realizează periodic, în funcție de tipul de activitate.
Poate fi necesar la 3, 6 sau 12 luni.

Da, trebuie anunțată angajarea de personal nou, întrucât este necesară instruirea și testarea acestuia înaintea începerii muncii propriu zise.

Puteți accesa magazinul nostru pentru eventuale oferte sau ne puteți contacta direct pentru a obține un preț.

Nu ați găsit răspunsul căutat?

Ne puteți contacta și vă vom răspunde cu drag tuturor întrebărilor!

TESTIMONIALE

CLIENȚI MULȚUMIȚI